مُضحک وای چه جالبه! اینترنت چه کرد با من! وبلاگ مضحک برای من بسیار ارزشمند شده! و کسایی که در اینجا با من وقتی را گذراندند را نمی توانم فراموش کنم! از دبیرستان تا خدمت و بعد دانشگاه همینطوریییی ادامه داشته و خیلی خوبه! .... 96/3/11 http://comic.mihanblog.com 2018-11-19T01:54:34+01:00 text/html 2018-08-10T11:14:13+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 لبخند می‌زنم، یاد می‌گیرم! http://comic.mihanblog.com/post/692 <div><font face="Mihan-Iransans">هر آدمی كه با من آشنا شد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به من یاد داد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پیر و جوان، همه برای من آمده بودند؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تا یاد بگیرم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یادم میآید به یكی كه برایم عزیز است،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بسیار ابراز علاقه كردم، بسیار او را بزرگ شمردم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به او گفتم: <font color="#3333ff">جهانم با تو تغییر كرد</font>.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفت: <font color="#339999">تو مرا خیلی دستِ بالا گرفتی</font>.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شاید، شاید هم برای خودش اینقدر با ارزش نبود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">كه برای من هست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شاید سكوت كنم، دلخور نمی‌شوم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لبخند می‌زنم، یاد می‌گیرم... .</font></div><div><br></div><div>&nbsp;<b>Download Mp3</b>&nbsp;&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8334077234/13_Corner_Dweller_Heartbroken_Innocence_Original_Mix_.mp3.html" target="_blank" title="">13 Corner Dweller - Heartbroken Innocence</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334077418/photo_1512521743077_a42eeaaa963cf.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-10T10:59:47+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 سرچشمه http://comic.mihanblog.com/post/691 <div><font face="Mihan-Iransans">هفده سالم بود. از خانه كه بیرون می‌رفتم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با خودم می‌گفتم: اولین آدمی كه می‌بینم تا آخرین آدم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اولین اتفاقی كه می‌افتد تا آخرین اتفاق،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">باید ببینم و باید بیافتد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سخت نگیر!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با آدم‌های زیادی برخورد داشتم، مخصوصاً از زمانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">كه جامعه مرا فراخواند و من شبیهِ آدمی بودم كه روی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سرازیریِ آبشار قرار دارد و عده‌ای دستانش را گرفته‌اند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و می‌گویند: چیزی نیست، بیا بپر.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پریدم و بعد در عمقی قرار گرفتم كه فقط باید خودم را نجات می‌دادم؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منِ به دنبالِ سرچشمه، باید از جبری عمیق بالا می‌آمدم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و بر خلاف جهت رودخانه حركت می‌كردم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سرچشمه فكر مرا برد. و من شبیه دست و پا چلفتی‌ها</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">میان شناگرانی ماهر، فقط از غرق شدن فرار كردم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سرچشمه مرا می‌خواند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<b>Doenload Mp3</b>&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8334076618/03_Alicks_Abandoned_Original_Mix_.mp3.html" target="_blank" title="">03 Alicks abandoned</a></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334076826/Dumb_Calm_Atmospheric_Mix_Vol_1.jpg" alt=""></div><div><br></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8334076618/03_Alicks_Abandoned_Original_Mix_.mp3.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div> text/html 2018-06-21T22:15:25+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 پول نیست و این مرگ است! http://comic.mihanblog.com/post/689 <font face="Mihan-Iransans">........</font><div><font face="Mihan-Iransans">این روز ها ناراحتم از اینکه نمی توانم به خودم برسم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و شرایط نمیذاره که به فکر خودم باشم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شاید اینگونه فکر کردن اشتباه باشد اما فکر می کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در خیابان ها، اماکن و همه جا که آدم های آشنا و نا آشنا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با من روبرو می شوند، من را فردی خسته کننده، تکراری، به درد نخور و ...&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">می بینند!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">شاید گاهی که با پلیس روبرو می شوم،&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">نگران می شوم که به اندام لاغر و چهره خشنم شک نکنند!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">کسی که عاشقش شدم؛ به او حق میدهم که هرگز عاشقم نشود</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و بدم نمی آمد لااقل از صورت و تنِ من خوشش بیاید؛ یک هوس رانیِ تمام و کمال!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">اما هیچ شانسی ندارم. بنابراین اینبار خودم رهایش می کنم!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">....</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">پ.ن: <b>بخشی از دفتر خاطراتم!</b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><br></b></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329814450/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B4_%DB%B1dddddd%DB%B8_%DB%B5%DB%B2_%DB%B2%DB%B7.jpg" alt=""></div> text/html 2018-06-21T21:56:39+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 جمله (حرص نخور2) http://comic.mihanblog.com/post/688 <font face="Mihan-Iransans" color="#c0c0c0">جمله،</font><div><font face="Mihan-Iransans" color="#666666">جمله،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جمله!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینکه فلان جمله را فلان دانشمند، فلان فیلسوف، فلان ستاره شناس،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فلان پزشک، فلان جنگجو، فلان شاه، فلان وزیر، فلان معلم، فلان ورزشکار،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فلان اسطوره، فلان امام، فلان کتاب و ... گفته باشد؛</font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;لزوماً&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">چیزی نیست که ما باید از آن سرمشق بگیریم!</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فضای مجازی پر شده از جملات کوتاه که مخاطب را به جهات مضحکی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سوق می دهد؛ اصلاً<b> بیایید به جملات بها ندهیم!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329813450/camouflage_by_the_happy_thought_d85dqcm.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;">×&nbsp;<a href="http://comic.mihanblog.com/post/423" target="_blank" title="">حرص نخور</a></div> text/html 2018-06-21T21:28:54+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 همرنگ جماعت شو http://comic.mihanblog.com/post/687 <font face="Mihan-Iransans">نمی دونستم یه روزی انقدر درگیر چرت و پرت های زندگی بشم که..... .</font><div><font face="Mihan-Iransans">ننالم براتون! اینو میخواستم بگم:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">انقدر درگیری دارم که تا به خودم میام میبینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فلان دوست ازم ناراحته!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نمی دونمم چرا! با خودم میگم <b>شاید جدیداً توو خواب راه میرم</b>!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پا میشم میرم یه چک میزنم زیر گوشش یا جیبشو میزنم یا... .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امّا خب مم بعد سعی میکنم بی اهمیت باشم نسبت به این مسئله!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">صحبت تلافی نیست فقط یه نوع <b>منطق رایج بین همۀ آدمای این روزگاره</b>!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینکه تا تونستند دلِ منو شُکوندند و هر حرفی و هر شوخی و ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من اومدم تو خلوتم و گفتم: مهرداد جنبه داشته باش؛ فلانی حواسش نبوده؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اصلا راست گفته، اصلا حق با اونه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حالا هم طبق همون منطق رفتار می کنم! اونا هم فکر کنن حق با منه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کابوسه که منم پا به عرصۀ نه چندان تمیزِ&nbsp;<b>همرنگ جماعت شو </b>بذارم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پ.ن: عجب منطقِ مسخره ای!</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329812818/liu_bolin_art_hi_res_hide_in_the_city_china_camouflage_painting_27.jpg" alt=""></div> text/html 2018-06-16T15:16:18+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 ماهی سیاهِ کوچولو http://comic.mihanblog.com/post/686 <font face="Mihan-Iransans">استاد عزیزمان آقای دکتر <b>افزونتر</b><sup>1</sup> نکتۀ بسیار جالبی را بیان کردند:</font><div><font face="Mihan-Iransans">کتابفروشیِ معروفی در شهر قزوین بود؛ یک روز مردِ کتابفروش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;به شاگردِ خودش میگه که:</font></div><div><font color="#009900" style=""><font face="Mihan-Iransans">فلانی یادت باشد،&nbsp;</font></font><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88" target="_blank" title="">ماهی سیاه کوچولو</a><font face="Mihan-Iransans"><sup style="color: rgb(0, 153, 0);">2</sup><font color="#009900">&nbsp;فروختن، هنر نیست!&nbsp;</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#009900">این هنره که بتونی کتابی که خودت میخوای رو بفروشی!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و این صحبت جالبی است! از جهات گوناگون و با نگرش گوناگون!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما طبق معمول و البته به طبع من با توجه به خط فکری خودم برداشت کردم:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تا چند سال پیش به این فکر می کردم که چجوری میشه مثل فلانی آهنگسازی کنم؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چجوری میشه مثل فلانی تنظیم کنم و کلا چجوری میشه مثل فلانی کارام شنیده بشه!؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ممکنه فکر کنید ژست گرفتم و البته بهتون حق میدم، چرا که تا چند وقت پیش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ممکن بود گاهی چنین ژستی بگیرم؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما در واقع به تازگی نگرشی بر&nbsp; پندار و کردار من غالب شده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که با این مثال استاد افزونتر، قوی تر شد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هر چقدر بی پول تر می شوم و روزگار مرا پیر تر می کند و با تجربه تر می شوم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حس می کنم در مسیرِ ناهموارم تنها می شوم و در این حوالی کسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حتی مرا نمی بیند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این دیده نشدن، ترسناک نیست! البته بی پول ماندن آزار دهنده است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما آزار دهنده تر از آن کاری است که بر خلاف اندیشه ام و بر خلاف یافته هایم</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و بر خلاف خواسته هایم انجام می دهم!</span></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">فکر می کنم؛ بس است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div>.....</div><div><font face="Mihan-IransansLight">1: تنها استاد موسیقی دانشگاه قزوین که مدرک دکتری دارد!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">اما جالب است بدانید وقتی حرف می زند هنور لهجه قزوینی را حس میکنید!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">شعار در حرف هایش نیست!&nbsp; در چیزی که یافته است اغراق نمی کند!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight">2: عنوان کتاب داستانی است که صمد بهرنگی آن را در سال 1346 نوشته است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r6rh_mahisiah.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-06-10T17:58:10+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 تصمیم در دستشویی http://comic.mihanblog.com/post/684 <font face="Mihan-Iransans">من هر بار توو دستشویی راجع به هر کاری فکر کردم</font><div><font face="Mihan-Iransans">و تصمیم گرفتم؛ <b>در عمل گند زدم!</b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">یعنی اینجوریه که وقتی تو دستشویی هستم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و یهو یه چیز مهم میاد توو ذهنم، با خودم میگم:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نه! خواهش میکنم به این یکی دیگه فکر نکن!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به نظر من:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>تصمیم گیری در دستشویی = خرابکاریِ صد در صدی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من یه دوست دارم، (اسمشو نمیارم) توو دستشویی شعر می نوشت!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خب باید بگم شعر های "توو دستشوییت"&nbsp;رو دوست نداشتم محسن جان!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حالا یه چیزم بگم تا یادم نرفته: (اما بهتره شما یادتون بره)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من الان چند وقته فکر میکنم اون موقع ها</font></div><div><font color="#009900"><font face="Mihan-Iransans">یکی توو دستشویی واسه سیستم این مملکت تصمیم گیری کرده</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">!</span></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x20y_6851f63941e6d4b3902f60021a47e88a.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-06-03T05:19:00+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 نا آمدگان http://comic.mihanblog.com/post/683 <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">متنِ "<b><font color="#663300">نا آمدگان</font></b>" از صفحۀ بیست و نهِ</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;کتابِ" <b>ترانه های خیام</b>"</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">با مقدمه نویسیِ "<b>صادق هدایت</b>"&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;و موسیقیِ آن در سبک <b>Ambient </b>است.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">"ممنون"</span></p><p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kyqz_naamadegan1.jpg" alt=""></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="https://yekupload.ir/bfd206c87d0efa9c/Na_Amadegan_Mehrdad_.mp3" target="_blank" title=""></a></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">"</font></b><a href="https://yekupload.ir/bfd206c87d0efa9c/Na_Amadegan_Mehrdad_.mp3" target="_blank" title="">Download NaAmadegan</a><b><font size="2">"</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></p><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">× </font><font size="1" style="" color="#c0c0c0">بیشتر از دو بار گوش ندهید!</font></font></p> text/html 2018-05-24T05:51:00+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 پنهان خوری!؟ http://comic.mihanblog.com/post/682 <p><font face="Mihan-Iransans">مضحک است اگر در خیابان شما را در حال آشامیدن ببینند، میگیرنتان و مجازات می کنند. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">به این ترتیب اگر قرار باشد دارو هم استفاده کنید، باید کوچه ای پیدا کنید&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">و از خلوتی آن اطمینان حاصل کنید و دارو مصرف کنید تا خدای نکرده فوت نکنید. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">شما یک شهروند هستید که برای برطرف کردن نیاز اولیه خود باید حتما به لانه ای بروید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;و طوری بیاشامید و بخورید که استرس دیده شدن داشته باشید. گویا واقعا جرمی مرتکب شده اید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;و همواره از این #پنهان_خوری عذاب وجدان داشته باشید. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">می گویند این روز ها در شهر مامورانی هستند که روزه خواران را مچ می گیرند!</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;من شک ندارم روزه داری که ایمان و خلوص نیت دارد</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;هرگز از اینکه کسی جلوی او بنوشد و بخورد نمی رنجد،</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;دلخور نمی شود و نمی میرد. به نظر می رسد آنکه می میرد</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;همان قانون گذاران و اجرا کنندگان هستند نه کس دیگری! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans"><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">این هم پاسخگو ندارد!</font></p> text/html 2018-05-21T13:49:40+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 از شلوغی بیزارم! http://comic.mihanblog.com/post/681 <font face="Mihan-Iransans">احساسِ تنهاییم، روز به روز بیشتر می شود!</font><div><font face="Mihan-Iransans">می توانم به شما که دوستان من هستید؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و به شما که یک وبگرد هستید بگویم: خوبم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینطوری حداقل شاید حس خوبی به شما منتقل کنم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امّا اگر حسِّ خوب می خواهید، می توانید از مضحک خارج بشوید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font color="#c0c0c0">شاید</font>- امیدوارم چیز هایی باشد که حالتان را خوب کند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#999999">اما من حالم خوب نیست!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به هزار و یک دلیل که نمی توانم به کسی بگویم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امروز خسته به خانه برگشتم! <b><font color="#993399">مادرم</font></b> به راحتی فهمید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">* چرا خسته ای؟&nbsp; کمی برایش گفتم (فقط امروزم را)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عذر خواهی کردم! گفتم <b>ببخشید نالیدم</b>!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفت: نه! خوب کاری کردی! «<b>خیلی سخته کسی حرف آدمو نمی فهمه</b>»&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">..... آره همۀ حرفم در این پست، همین یک جملۀ کوتاه مادرم بود!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کسی حرفم را نمی فهمد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#009900">و این گلایه از دیگران نیست و یا یک توهین به فهم دیگران! نه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من فقط احساس می کنم کسی من را نمی فهمد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>از شلوغی بیزارم!</b></font></div> text/html 2018-05-16T17:24:51+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 پاسخگو http://comic.mihanblog.com/post/680 <font face="Mihan-Iransans" color="#993399"><b>چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!</b></font><div><font face="Mihan-Iransans">این جملۀ سوالیِ جالبی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گویا طلب دارد!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فکر کنید کجا می شود از این سوال استفاده کرد؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من یکی را خودم می گویم (همین الان به ذهنم رسید)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آن ساختمان های مسکنِ مهر؛ وقتی خیلی راحت با یک زلزله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">روی سر همزادِ من و تو آوار شد! <font color="#cc6600">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پرایدی که جانمان را گرفت! <font color="#6633ff">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نسلمان، نسلی که زندگی را نفهمید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">از دبستان ما را جدا کردند! دبستان دخترانه و دبستان پسرانه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><u>کسی به این فکر نمی کند انسان ها در کودکی ممکن است عاشق شوند!</u></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و دوستان من در 10 سالگی، بیرون از مدرسه دختر بازی می کردند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این همه عقدۀ جنسی! (ببخشید) <font color="#009900">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ترس از معلّم قرآن که شک ندارم او یک فرد عقده ای بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که اصلا صلاحیتِ معاشرت با بچه ها را نداشت!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;(خندۀ تلخ به خاطر به یاد آوردنِ یک خاطره از سربازی):</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هفتۀ آخر خدمتم؛ وقتی که از نگهبانی معاف شده بودیم، یک شب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بدون هماهنگی به جای یک نفر نگهبانی دادم (این کار خلاف مقررات است)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">افسر نگهبانمان فهمید! بامداد سرِ من فریاد زد و سحر هم همانطور داد می کشید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم: جناب سروان چیزی نشده؛ من بهتر از هر کسی نگهبانی دادم، بیا و بگذر!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفت: یعنی چی چیزی نشده؟!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>این استرسی که به من وارد شده را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!</b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">الهی... چه پسر نازی هم بود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div> text/html 2017-10-06T07:43:52+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 مورچه http://comic.mihanblog.com/post/674 <font face="Mihan-Iransans">صبح توو پارک قدم میزدم،&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans">چشمم خورد به این صحنه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مکث کردم اما رد شدم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم بذار برگردم عکس بگیرم، یاد حرف مهران مدیری افتادم که:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>خدا لعنت کنه اون کسی رو که دوربین رو گذاشت رو موبایلا!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یه کم فکر کردم... گفتم چرت میگه این صحنه عکس گرفتن داره.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برگشتم و نشستم و عکس گرفتم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم فکر کن: در اون فضای باز یه مورچۀ بسیار کوچک،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">داره یه برگِ بزرگ تر از خودش رو حمل می کنه.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>کجا می بره؟ چرا می بره؟ چه چیزی باعث شده که این کارو انجام بده؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">از بیرون و از دور و از بالا به نظر میاد کارش به ثمر نرسه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آخه یه محوطه بزرگیه که معلوم نیست چند بار ممکنه این برگ از دست مورچه بره!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">ممکنه چند تا آدم بیان و پا روی تمام هر آنچه که مورچه برایش تلاش کرده، بگذارند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هاااا؟ نظر تو چیه؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#663366">آره، این چیزایی که گفتم فقط اینطوری به "نظر" میرسه. بلکه مورچه دنیای دیگری دارد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#663366">من به خیال خودم، از بالا زندگی او را دیدم و فهمیدم اما نه، نفهمیدم!</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><b>میدونی، راستش الان فکر می کنم مورچه، برگ را به مقصد رسانده است!</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308327642/11111.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-03T06:35:37+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 مسافری در راه است... . http://comic.mihanblog.com/post/673 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">خستم رفقا...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">نوشتن و ساختن دست از سرم بر نمی داره&nbsp; و خنده داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">اگه بهتون بگم که چقدر دلم خوندن میخواد و شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">حکایت اون آدماییه که توو حموم زیر دوش و توو آشپرخونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">در حال گرم کردن غذا، واسه دلِ خودشون میزنن زیر آواز و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">جوری با صدای خودشون کیف می کنند که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">&nbsp;در اون لحظه بهترین خواننده های دنیا هم نمی تونه اون آرامش رو بهشون بده!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و در این حال بقیه نفراتِ خانواده از بیرون قضیه به ماجرا نگاه می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و قبل از اینکه داد بزنند: (اَی بابااااااا، خفه شو دیگه!!) با خودشون میگن:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">یعنی واقعا با این وضع صدا چجوری میتونه آواز بخونه و کیف کنه؟!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">البته که من به ندرت توی حموم و آشپزخونه آواز می خونم و اگرم اینکارو کردم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">کاملا با طنز بوده و برای مسخره بازی اما وقتی میشینم پشت این میز و سیستم قدیمیِ خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">وقتی ترانه می نویسم، موزیک می سازم و میخونم، دقیقا ماجرا اینه که هیچ موزیک دیگه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">حتی اگه بهترین موزیک دنیا و مورد علاقه منم باشه نمیتونه به</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;اندازۀ موزیک خودم برام لذت بخش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و آرامش بخش باشه.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#339999"><b>"مسافری در راه است"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">کاریه که با ذوق انجام دادمش از نوشتن ترانه تا خوندنش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">با ذوق انجام شد و راستش در حالی که داشتم می ساختمش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">به این فکر میکردم که حالا میخوای چی کارش کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">با این صدای تیون شده می تونی پخشش کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">بگذریم از هزینه های آماده سازی و پخش یه ترک!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">اصلا کلا بگذریم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">هههه <b>"مسافری در راه است"</b> قشنگه!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">مرسی که هستید و من می تونم هنوز کارامو با شما در میان بذارم!</font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans">::</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8308054100/Mosaferi_Dar_Rah_Ast_Mehrdad_Safdari.mp3.html" target="_blank" title="">Mosaferi Dar Rah Ast DOWNLOAD</a></b></div><div style="text-align: center;">(با هدفون و با صدای بلند گوش بدید)</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308054218/Mosaferi_Dar_Rah_Ast.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">متن ترانه در ادامه مطلب</div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-09-15T14:26:37+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 شادم 2 http://comic.mihanblog.com/post/670 <font face="Mihan-Iransans">دنیای خواب خیلی جالبه! مخصوصاً خواب امثالِ ما آدمای سرگردون!</font><div><font face="Mihan-Iransans">ماجرا اینه که پریشب خواب دیدم. خواب ترسناکی هم بود. &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواب دیدم که با خانواده رفتیم سوریه (یا شایدم فلسطین)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یعنی یهو چشم باز کردیم دیدیم وسط یه بیابونیم و چند تا خاکریز و تجهیزات و مینا و ... (چه خبره اینجا)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">«بعد یه عده نظامی گفتند که: دیگه به هر حال اومدید، باید از خودتون دفاع کنید»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بعد یه نفر اون تَه با RPG وایساده بود، میگفت: من میزنم جاخالی بدید وگرنه میمیرید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ببینید از وحشت نزدیک بود توو خواب سکته کنم حضرت عباسی (اگه هنوز یه ذرّه اعتقاد داری)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هیچی اون میزد ما جاخالی میدادیم... ببین مامانم و بابامو خواهر و برادرم یه جوری از رو این RPG ها میپریدن که من قشنگ یادمه، وایساده بودم داشتم اینجوری (</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">)&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Iransans;">نگاشون میکردم!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بعد خانواده یکی یکی جا خالی دادن و فرار کردن، رفتن اونورِ توری حصاریا وایسادن!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بعد من همچنان اینطوری</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">&nbsp;... از اون ور یارو داد زد: هوی، میزنم جا خالی بده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این هی میزد و شما والا نمیدونید این RPG ها چقدر ترسناکن. منم هی خالی میدادم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خانواده منم اونور وایساده بودن میگفتن مهرداد بپا مواظب باش و فلان و ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آقایون و خانمها، یارو آخرین RPG &nbsp;رو زد، صحنه آهــــســـــته شـــد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;من&nbsp;با تمـــام ترســـم رفتم یه شــــیـــرجـــۀ بلند زدم از روی RPG پریـــــــــدم و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خودمو نجات دادم...<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بعد این طرف مامانمینا دست میـــــــــزدن، تشویـــــق میکردن: بارکلله مهرداد آفرـــین بیا بیا اینور!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خلاصه نجات دادیم خودمونو دیگه!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شب واقعا ترسیده بودم اما صبح که یکی دوبار برای بقیه تعریف کردم دیدم خیلی خنده داره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div>مخصوصا قسمت آخرش! (بارکلله مهرداد آفرین )<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><br></div><div>(عرض شود که بله اینجوری که گاهی یادم میاد من آدم شادیم، اگه بعضیا بذارن)</div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-06-24T22:21:03+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 حوله http://comic.mihanblog.com/post/669 <font face="Mihan-Iransans">دکتر حلت میگفت بعضی وقتا یه کارایی رو انجام بدید که بهتون آرامش میده... یکی گفت من سنگه پا میزنم آروم میشم، یکی گفت من غذا می خورم و فلان و اینا ...</font><div><font face="Mihan-Iransans">و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">اما من کشف کردمش:</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">حوله...&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">صورتمو میشورم و میام با حوله هم خشک می کنم هم ماساژ میدم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ببین خیلی لذت بخش و آرامش بخشه.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امتحان کنید!</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mayamusetextiles.com.au/wp-content/uploads/2013/02/EVELEIGH-TT-CORNER-HANG-BLKPUTTYWH.jpg" alt=""></div>