مُضحک وای چه جالبه! اینترنت چه کرد با من! وبلاگ مضحک برای من بسیار ارزشمند شده! و کسایی که در اینجا با من وقتی را گذراندند را نمی توانم فراموش کنم! از دبیرستان تا خدمت و بعد دانشگاه همینطوریییی ادامه داشته و خیلی خوبه! .... 96/3/11 http://comic.mihanblog.com 2018-05-21T22:29:36+01:00 text/html 2018-05-21T13:49:40+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 از شلوغی بیزارم! http://comic.mihanblog.com/post/681 <font face="Mihan-Iransans">احساسِ تنهاییم، روز به روز بیشتر می شود!</font><div><font face="Mihan-Iransans">می توانم به شما که دوستان من هستید؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و به شما که یک وبگرد هستید بگویم: خوبم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینطوری حداقل شاید حس خوبی به شما منتقل کنم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امّا اگر حسِّ خوب می خواهید، می توانید از مضحک خارج بشوید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font color="#c0c0c0">شاید</font>- امیدوارم چیز هایی باشد که حالتان را خوب کند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#999999">اما من حالم خوب نیست!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به هزار و یک دلیل که نمی توانم به کسی بگویم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امروز خسته به خانه برگشتم! <b><font color="#993399">مادرم</font></b> به راحتی فهمید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">* چرا خسته ای؟&nbsp; کمی برایش گفتم (فقط امروزم را)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عذر خواهی کردم! گفتم <b>ببخشید نالیدم</b>!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفت: نه! خوب کاری کردی! «<b>خیلی سخته کسی حرف آدمو نمی فهمه</b>»&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">-</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">..... آره همۀ حرفم در این پست، همین یک جملۀ کوتاه مادرم بود!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کسی حرفم را نمی فهمد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#009900">و این گلایه از دیگران نیست و یا یک توهین به فهم دیگران! نه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من فقط احساس می کنم کسی من را نمی فهمد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>از شلوغی بیزارم!</b></font></div> text/html 2018-05-16T17:24:51+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 پاسخگو http://comic.mihanblog.com/post/680 <font face="Mihan-Iransans" color="#993399"><b>چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!</b></font><div><font face="Mihan-Iransans">این جملۀ سوالیِ جالبی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گویا طلب دارد!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فکر کنید کجا می شود از این سوال استفاده کرد؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">من یکی را خودم می گویم (همین الان به ذهنم رسید)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آن ساختمان های مسکنِ مهر؛ وقتی خیلی راحت با یک زلزله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">روی سر همزادِ من و تو آوار شد! <font color="#cc6600">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پرایدی که جانمان را گرفت! <font color="#6633ff">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نسلمان، نسلی که زندگی را نفهمید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">از دبستان ما را جدا کردند! دبستان دخترانه و دبستان پسرانه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><u>کسی به این فکر نمی کند انسان ها در کودکی ممکن است عاشق شوند!</u></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و دوستان من در 10 سالگی، بیرون از مدرسه دختر بازی می کردند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این همه عقدۀ جنسی! (ببخشید) <font color="#009900">چه کسی پاسخگو خواهد بود؟</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ترس از معلّم قرآن که شک ندارم او یک فرد عقده ای بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">که اصلا صلاحیتِ معاشرت با بچه ها را نداشت!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;(خندۀ تلخ به خاطر به یاد آوردنِ یک خاطره از سربازی):</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هفتۀ آخر خدمتم؛ وقتی که از نگهبانی معاف شده بودیم، یک شب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بدون هماهنگی به جای یک نفر نگهبانی دادم (این کار خلاف مقررات است)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">افسر نگهبانمان فهمید! بامداد سرِ من فریاد زد و سحر هم همانطور داد می کشید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم: جناب سروان چیزی نشده؛ من بهتر از هر کسی نگهبانی دادم، بیا و بگذر!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفت: یعنی چی چیزی نشده؟!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>این استرسی که به من وارد شده را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!</b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">الهی... چه پسر نازی هم بود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-10T13:13:02+01:00 comic.mihanblog.com خاموش :( http://comic.mihanblog.com/post/679 <br><br><br> text/html 2017-10-06T07:43:52+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 مورچه http://comic.mihanblog.com/post/674 <font face="Mihan-Iransans">صبح توو پارک قدم میزدم،&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans">چشمم خورد به این صحنه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مکث کردم اما رد شدم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم بذار برگردم عکس بگیرم، یاد حرف مهران مدیری افتادم که:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>خدا لعنت کنه اون کسی رو که دوربین رو گذاشت رو موبایلا!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یه کم فکر کردم... گفتم چرت میگه این صحنه عکس گرفتن داره.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برگشتم و نشستم و عکس گرفتم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گفتم فکر کن: در اون فضای باز یه مورچۀ بسیار کوچک،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">داره یه برگِ بزرگ تر از خودش رو حمل می کنه.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>کجا می بره؟ چرا می بره؟ چه چیزی باعث شده که این کارو انجام بده؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">از بیرون و از دور و از بالا به نظر میاد کارش به ثمر نرسه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آخه یه محوطه بزرگیه که معلوم نیست چند بار ممکنه این برگ از دست مورچه بره!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">ممکنه چند تا آدم بیان و پا روی تمام هر آنچه که مورچه برایش تلاش کرده، بگذارند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هاااا؟ نظر تو چیه؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#663366">آره، این چیزایی که گفتم فقط اینطوری به "نظر" میرسه. بلکه مورچه دنیای دیگری دارد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#663366">من به خیال خودم، از بالا زندگی او را دیدم و فهمیدم اما نه، نفهمیدم!</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><b>میدونی، راستش الان فکر می کنم مورچه، برگ را به مقصد رسانده است!</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308327642/11111.jpg" alt=""></div> text/html 2017-10-03T06:35:37+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 مسافری در راه است... . http://comic.mihanblog.com/post/673 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">خستم رفقا...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">نوشتن و ساختن دست از سرم بر نمی داره&nbsp; و خنده داره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">اگه بهتون بگم که چقدر دلم خوندن میخواد و شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">حکایت اون آدماییه که توو حموم زیر دوش و توو آشپرخونه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">در حال گرم کردن غذا، واسه دلِ خودشون میزنن زیر آواز و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">جوری با صدای خودشون کیف می کنند که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">&nbsp;در اون لحظه بهترین خواننده های دنیا هم نمی تونه اون آرامش رو بهشون بده!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و در این حال بقیه نفراتِ خانواده از بیرون قضیه به ماجرا نگاه می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و قبل از اینکه داد بزنند: (اَی بابااااااا، خفه شو دیگه!!) با خودشون میگن:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">یعنی واقعا با این وضع صدا چجوری میتونه آواز بخونه و کیف کنه؟!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">البته که من به ندرت توی حموم و آشپزخونه آواز می خونم و اگرم اینکارو کردم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">کاملا با طنز بوده و برای مسخره بازی اما وقتی میشینم پشت این میز و سیستم قدیمیِ خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">وقتی ترانه می نویسم، موزیک می سازم و میخونم، دقیقا ماجرا اینه که هیچ موزیک دیگه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">حتی اگه بهترین موزیک دنیا و مورد علاقه منم باشه نمیتونه به</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;اندازۀ موزیک خودم برام لذت بخش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و آرامش بخش باشه.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#339999"><b>"مسافری در راه است"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">کاریه که با ذوق انجام دادمش از نوشتن ترانه تا خوندنش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">با ذوق انجام شد و راستش در حالی که داشتم می ساختمش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">به این فکر میکردم که حالا میخوای چی کارش کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">با این صدای تیون شده می تونی پخشش کنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">بگذریم از هزینه های آماده سازی و پخش یه ترک!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">اصلا کلا بگذریم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">هههه <b>"مسافری در راه است"</b> قشنگه!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">مرسی که هستید و من می تونم هنوز کارامو با شما در میان بذارم!</font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans">::</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8308054100/Mosaferi_Dar_Rah_Ast_Mehrdad_Safdari.mp3.html" target="_blank" title="">Mosaferi Dar Rah Ast DOWNLOAD</a></b></div><div style="text-align: center;">(با هدفون و با صدای بلند گوش بدید)</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8308054218/Mosaferi_Dar_Rah_Ast.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">متن ترانه در ادامه مطلب</div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-09-15T14:26:37+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 شادم 2 http://comic.mihanblog.com/post/670 <font face="Mihan-Iransans">دنیای خواب خیلی جالبه! مخصوصاً خواب امثالِ ما آدمای سرگردون!</font><div><font face="Mihan-Iransans">ماجرا اینه که پریشب خواب دیدم. خواب ترسناکی هم بود. &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواب دیدم که با خانواده رفتیم سوریه (یا شایدم فلسطین)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یعنی یهو چشم باز کردیم دیدیم وسط یه بیابونیم و چند تا خاکریز و تجهیزات و مینا و ... (چه خبره اینجا)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">«بعد یه عده نظامی گفتند که: دیگه به هر حال اومدید، باید از خودتون دفاع کنید»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بعد یه نفر اون تَه با RPG وایساده بود، میگفت: من میزنم جاخالی بدید وگرنه میمیرید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ببینید از وحشت نزدیک بود توو خواب سکته کنم حضرت عباسی (اگه هنوز یه ذرّه اعتقاد داری)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هیچی اون میزد ما جاخالی میدادیم... ببین مامانم و بابامو خواهر و برادرم یه جوری از رو این RPG ها میپریدن که من قشنگ یادمه، وایساده بودم داشتم اینجوری (</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">)&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Iransans;">نگاشون میکردم!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بعد خانواده یکی یکی جا خالی دادن و فرار کردن، رفتن اونورِ توری حصاریا وایسادن!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">بعد من همچنان اینطوری</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">&nbsp;... از اون ور یارو داد زد: هوی، میزنم جا خالی بده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این هی میزد و شما والا نمیدونید این RPG ها چقدر ترسناکن. منم هی خالی میدادم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خانواده منم اونور وایساده بودن میگفتن مهرداد بپا مواظب باش و فلان و ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آقایون و خانمها، یارو آخرین RPG &nbsp;رو زد، صحنه آهــــســـــته شـــد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;من&nbsp;با تمـــام ترســـم رفتم یه شــــیـــرجـــۀ بلند زدم از روی RPG پریـــــــــدم و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خودمو نجات دادم...<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بعد این طرف مامانمینا دست میـــــــــزدن، تشویـــــق میکردن: بارکلله مهرداد آفرـــین بیا بیا اینور!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خلاصه نجات دادیم خودمونو دیگه!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شب واقعا ترسیده بودم اما صبح که یکی دوبار برای بقیه تعریف کردم دیدم خیلی خنده داره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div>مخصوصا قسمت آخرش! (بارکلله مهرداد آفرین )<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><br></div><div>(عرض شود که بله اینجوری که گاهی یادم میاد من آدم شادیم، اگه بعضیا بذارن)</div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-06-24T22:21:03+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 حوله http://comic.mihanblog.com/post/669 <font face="Mihan-Iransans">دکتر حلت میگفت بعضی وقتا یه کارایی رو انجام بدید که بهتون آرامش میده... یکی گفت من سنگه پا میزنم آروم میشم، یکی گفت من غذا می خورم و فلان و اینا ...</font><div><font face="Mihan-Iransans">و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">اما من کشف کردمش:</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">حوله...&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">صورتمو میشورم و میام با حوله هم خشک می کنم هم ماساژ میدم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ببین خیلی لذت بخش و آرامش بخشه.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امتحان کنید!</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mayamusetextiles.com.au/wp-content/uploads/2013/02/EVELEIGH-TT-CORNER-HANG-BLKPUTTYWH.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-11T12:09:28+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 قیصر یا گوزل http://comic.mihanblog.com/post/668 <font face="Mihan-Iransans">رفتم دیدم پدرم نشسته داره</font><div><font face="Mihan-Iransans">GemTv نگاه می کنه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یه نگاه کردم و گفتم:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ببین چجوری از ''قیصر'' و ''غازهای وحشی''</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به ''گوزل'' و ''قشر مرفه'' رسیدی!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نسل شما که الان این فیلمارو میبینه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تن '' اندرو مک لاگلن '' رو توو گور می لرزونید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">+ اگر منتظرید تا ببینید پدر در جواب چگونه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منو بازم تخریب کرده باید بگم اینبار هیچ جوابی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و حرفی برای گفتن نداشت اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قطعا یادش میمونه و بعدا... حتما!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-06-05T11:56:28+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 بازی گری http://comic.mihanblog.com/post/667 <font face="Mihan-Iransans">بازیگر های حرفه ای میان توو خیابون مردمو نگاه می کنند</font><div><font face="Mihan-Iransans">عصبانیتشونو، خنده و گریه و هزار حالت دیگه شونو نگاه می کنند و بعد توو خلوت خودشون تمرین می کنن تا جلوی دوربین خیلی طبیعی ظاهر بشن...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اونوقت مردم میشینن پای تلویزیون با دقت به بازیگرا نگاه می کننو عصبانیتشونو خنده و گریه و ... نگاه می کننو در روابط روزمره استفاده می کنند...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این تو تکراری شدن ما تاثیر نداره به نظر شما؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/71789024160036661777.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-01T21:40:14+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 دلم میخواد http://comic.mihanblog.com/post/666 <font face="Mihan-Iransans">آقا، دوستای گلم!</font><div><font face="Mihan-Iransans">بر گردیم اینجا به خدا!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با خودم میگفتم دیگه نمیشه تعصب داشت به وبلاگ و این حرفا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تلگرام سریع ترو راحت ترو فلان تره!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما نه وجدانا اینجا خیلی بهتره!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">میدونی اونجا کانال زدم و به جای این که 5 نفر مطالبمو بخونن 20 نفر میخونن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ولی اینجا خیلی بهتره به خاطر اینکه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">2-3 نفر بلکه هم بیشتر برای من کامنت میذارن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در مورد مطالب نظر میدن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لازم باشه توو ذوقم میزنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لازم باشه تشویق میکنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و کلا خیلی بهتره!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آره...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فعلا اینجوری فکر میکنم!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و تا وقتی نت داشته باشم سعی میکنم در اولویت اولم برای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نوشتن و یا اینکه هر مطلبی بذارم این وبلاگ باشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و بعد همینو کپی میکنم واسه اون کانال تلگرام!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;مٌضحک اصلی اینجا بوده و اینجا هست!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چاکرم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">البته لازم به ذکره برای اینکه اشتباه برداشت نکنین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و فکر نکنین که من قصد رها کردن وبلاگ رو داشتم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">باید بگم واقعا الان که بی کارم &nbsp;تونستم بیام و سروسامانی به وب بدم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">و این کم توجهی موقتی به اینجا واقعا به خاطر مشغله زیاد و خستگی بود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">که کانال رو ترجیح دادم!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">اما فعلا برگشتم اینجا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#3366ff">حالا ببینیم آینده چه می شود!!</font>!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div> text/html 2017-05-29T15:21:13+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 هیچ است... http://comic.mihanblog.com/post/658 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">ادعا نمی کنم که شعر زیاد می خوانم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">ادعا نمی کنم که خیام را می شناسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و یا مثل او انسان جستجوگری هستم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">از بین شاعرانی که در گذشته بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">شعر های "خیام" را دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و در کتابی که الان پیش روی من است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">شعری از او دیدم که تصمیم گرفتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">برای دل خودم روی این شعر آهنگسازی کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و این کار را کردم در مدت یک روز!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">(جای کار بیشتری لازم داشت بی تردید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">اما همینطوری خوب است)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">و برای شما که جایگاه خاصی در قلب من دارید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">هم منتشر می کنم!</font></div><div style="text-align: center;">مرسی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><div style="text-align: center;">""<a href="http://opload.ir/downloadf-d3d6a19edf0e1-mp3.html" target="_blank" title="">HICHAST DOWNLOAD</a>""</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://opload.ir/im/12m95/8d50d493110d1.jpg" alt=""></div><a href="http://opload.ir/downloadf-d3d6a19edf0e1-mp3.html" target="_blank" title=""><div></div></a></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-29T15:00:55+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 کچل4 http://comic.mihanblog.com/post/656 دراز کشیده بودم جلوی تلویزیون و فیلم تماشا می کردم!<div>یه دفعه دیدم سُها اومده بالا سرم و کش مو تو دستشه و میگه:</div><div>عمو میتاد مویاتو بئندم؟!&nbsp;</div><div>گفتم: ببند!</div><div>یه 10 ثانیه ای تلاش کرد و دید نمیشه!</div><div>گفت: عمو میتاد مایِ تو نیشه!</div><div>گفتم: عه؟ چرا؟ نمیشه؟</div><div>گفت: نه تو چَچلی!!!</div><div><br></div><div>من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div>سُها&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div>&nbsp;سپس رفت!</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-03-19T22:43:51+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 ملایم 95 http://comic.mihanblog.com/post/655 <div><font face="Mihan-Iransans">سال بدی بود؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سال خوبی بود؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بد و خوبش رو نمی دونم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اصلا من نمیدونم بد چیه، خوب چیه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">از خودم می گم شما رو نمیدونم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سال درخشانی نبود!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نبودن یه آدم توو زندگیم بی داد کرد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;شاید بشه گفت: بیشتر از یک سال پیر شدم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یا اون روز که شد جز چند روز وحشتناک زندگیم! درست وسط سال 95!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;شاید دوست داشتم واقعا بمیرم اما توو اون موقعیت قرار نگیرم!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">البته که روزایی قشنگی هم داشت. مثلا بودنِ دوباره همون یه نفر!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;و دیدنش و لمس کردنش!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">❗️هر چی بود گذشت و گذشت و به سه - چهار هفته آخر سال رسید و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;دوباره روزای پر اضطرابی رو تجربه کردیم!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">❗️اما چند روزی میشه که انگار همه چی خوبه! ""همه چیِ همه چی که نه""،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;اما خیلی اوضاع ملایم تر از قبله!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"> text/html 2017-01-26T07:30:19+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 ترسیدم! http://comic.mihanblog.com/post/653 <font face="Mihan-Iransans">وسواس را باید کنار گذاشت!<br>دیگه بسه!<br>دیگه اسمش عشق نیست!<br>این تصمیم من&nbsp; نیست!<br>این فقط کمک به انجام دادن کاری است که او همیشه نا خودآگاه می خواست!|<br>___<br>دوستم امشب خوب می گفت:<br><strong>ببین از تنهایی چه چیزهایی که نمیگی!؟</strong><br>___<br>_ قبل از اینکه از خونه برم پیش محمد<br>به خاطر اعصاب خُردی های امروز و دیروزم<br>به بهزاد(برادرم) گفتم:<br>من×××× به کل بشریت! از صفر تا آخر!<br>اومدم پایین&nbsp; توو ماشینِِ محمد!<br>از من داغون تر بود!<br>انداخت توو اتوبان، موسیقی تا آخرین صدا پخش می شد!<br>و سرعت خیـلی زیاد!<br>مثل اینکه اونقدرا هم داغون نبودم، چون<br>ترسیدم|<br>عه؟ می ترسی؟<br>پس چته؟<br><strong>مُضحکانه س از زندگی بنالی و از مرگ بترسی!</strong></font><br> text/html 2017-01-24T21:17:03+01:00 comic.mihanblog.com مهرداد اشک9 شبا قبل از خواب چشمامو می بندم... http://comic.mihanblog.com/post/652 <p> <font face="Mihan-Iransans">قبل از خواب وقتی چشمامو می بندم<br>بیشتر از هر چیزی به تنهایی پی می برم!<br>فکر می کنم، فکر می کنم، فکر می کنم!<br>عاشقانه هام! هه __ از بچگی تا حالا، همشون صد بار پرپر شدن و دوباره ساخته شدن!<br>"حتی یک بار هم نذاشتم کسی بفهمه"<br>واسه اونایی هم که تعریف کردم،<br>&nbsp;تمامش را نگفتم!<br>به این ترتیب یک دنیا و یک عمر عاشقانه توو این سینه دارم</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;با عده ی مشخصی که هر از گاهی توی ذهنم اونا رو احضار می کنم و بهشون فکر می کنم!<br>(نفسی عمیق) اما چه فرقی می کنه؟<br>از اون عده ی مشخص فقط یک نفر در قلبم ماند که تونستم یه روزایی توو دلم بهش بگم: عشقم!<br>و باز هم چه فرقی می کنه که قراره همون یک نفر هم دیگه نداشته باشم!<br>حتی توی فکرم! <br>چه فرقی می کنه از بین این آدما یکی دیگه بتونه دل منو ببره!؟<br>هه|<br>شبا قبل از خوابیدن چشمامو می بندم و انتخاب میکنم که تنها باشم!<br>وقتی اونکه باید می فهمید و نفهمید </font><font face="Mihan-Iransans">و</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">و&nbsp;وقتی که من در طول عمرم فقط یک بار خواستم "او" بفهمه که عاشقشم اما نفهمید،<br>دیگه چه فرقی می کنه، نه یک دلبر، بلکه صد دلبر مثل او داشته باشم!<br>من که قرار نیست هرگز "باور" بشوم!<br>کی بوده که باورم کنه؟!<br>پس مهم نیست!<br>شبا قبل از خواب چشمامو می بندم،<br>فکر می کنم، فکر می کنم، فکر می کنم|<br>توو این روزا که گیر کردم بین روابط کج و بد شکل اجتماعی </font></p><p><font face="Mihan-Iransans">و مجبورم به درآوردن پولی که نمی تونم حتی لمسش کنم!<br>توو روزایی که از چند طرف امواج منفی محاصره ام کرده و</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;دل خوشم به تنِ سالمم که این روزا </font></p><p><font face="Mihan-Iransans">واقعا مثل یک پیرمردِ 70 ساله برای جابه جا کردن دست و پاهام انرژی کم میارم!<br>و حالا مُضحکانه س عاشقانه فکر کردن!<br>عاشقانه نوشتن!<br>عاشقانه ساختن!<br>عاشقانه خواندن، عاشقانه دیدن، عاشقانه گوش دادن و <br>عاشقانه عاشق بودن!</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">شبا قبل از خواب چشمامو می بندم و برای خودم حرف می زنم! حرف هایی که باید "او" بشنود و متن هایی که باید "او" بخواند!<br>مهم نیست من می نویسم شاید، شاید...</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">شاید کسی خواند!</font></p><p><font face="Thread-00000140-Id-00000009"><br></font></p><p><font face="Times New Roman"><br></font></p><p><br></p>