نویسنده :خاموش
تاریخ:1395/02/31-14:28

بی پایان ...

قایقم را

پیش چشمان تو انداخت به آب..
+موقت