تبلیغات
 مُضحک - پاسخگو
چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!
این جملۀ سوالیِ جالبی است. 
گویا طلب دارد! 
فکر کنید کجا می شود از این سوال استفاده کرد؟!
من یکی را خودم می گویم (همین الان به ذهنم رسید)
آن ساختمان های مسکنِ مهر؛ وقتی خیلی راحت با یک زلزله
روی سر همزادِ من و تو آوار شد! چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
پرایدی که جانمان را گرفت! چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
نسلمان، نسلی که زندگی را نفهمید!
از دبستان ما را جدا کردند! دبستان دخترانه و دبستان پسرانه!
کسی به این فکر نمی کند انسان ها در کودکی ممکن است عاشق شوند!
و دوستان من در 10 سالگی، بیرون از مدرسه دختر بازی می کردند!
این همه عقدۀ جنسی! (ببخشید) چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

ترس از معلّم قرآن که شک ندارم او یک فرد عقده ای بود 
که اصلا صلاحیتِ معاشرت با بچه ها را نداشت!
 (خندۀ تلخ به خاطر به یاد آوردنِ یک خاطره از سربازی):
هفتۀ آخر خدمتم؛ وقتی که از نگهبانی معاف شده بودیم، یک شب
بدون هماهنگی به جای یک نفر نگهبانی دادم (این کار خلاف مقررات است)
افسر نگهبانمان فهمید! بامداد سرِ من فریاد زد و سحر هم همانطور داد می کشید!
گفتم: جناب سروان چیزی نشده؛ من بهتر از هر کسی نگهبانی دادم، بیا و بگذر!
گفت: یعنی چی چیزی نشده؟! 
این استرسی که به من وارد شده را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!

الهی... چه پسر نازی هم بود!
 

تاریخ : 1397/02/26 | 20:54 | نویسنده : مهرداد اشک9 | نظرات


  • paper | فال تاروت شش کارتی | فال تاروت
  • فروش رپرتاژ | خرید تبلیغ متنی