نویسنده :مهرداد اشک9
تاریخ:1395/01/29-03:24

دلم می خواد!

دلم می خواد که همه چیز همیشه همونی باشه که من می خوام!
خیلی زود فهمیدم که اینطور نیست!
در واقع از همون اولش!
اما من دلم می خواد همه چیز همیشه همونی باشه که من می خوام!